• Tất cả
 • Hướng dẫn chuyên sâu
 • Kiến thức chung
 • Thiết kế Game
 • Tìm việc làm
 • Vận hành Game
Tất cả
 • Tất cả
 • Hướng dẫn chuyên sâu
 • Kiến thức chung
 • Thiết kế Game
 • Tìm việc làm
 • Vận hành Game
thiet-ke-game

Game Designer – Vị trí hữu hình hay vô hình?

Xem tiếp
thiet-ke-thanh-mau3

Kĩ thuật thiết kế thanh máu cho Boss Thế Giới?

Xem tiếp
armor formular cover

Công thức tính Giáp và các giải pháp chống Snow Ball ?

Xem tiếp
lam-game-trailer

Có nên đầu tư thiết kế Game Trailer và các Promotion Videos ?

Xem tiếp