cac-quai-vat-hy-lap

Các quái vật Hy Lạp

1.

Ai được mệnh danh là “Cha của các quái vật”?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

2.

Quái vật nào được biết đến như là anh em của Hydra và Cerberus?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

3.

Quái vật nào gắn liền với quá trình vượt eo biển Messina đầy khó khăn của Odyssey?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

4.

Quái vật nào được xem là kẻ canh giữ cổng địa ngục của Hades

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

5.

Quái vật nào sẽ không bao giờ làm hại phụ nữ?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

6.

Quái vật nào trú ẩn trong một mê cung của thành Athen?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

7.

Quái vật nào mang hình thù của một con rắn khổng lồ có nhiều đầu?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

8.

Ai là tác giả của những món vũ khí độc nhất vô nhị của các vị thần trên đỉnh Olympus ?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

9.

Sinh vật thần thoại Hy Lạp nào đã từng xuất hiện trong tác phẩm Harry Potter ?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

10.

Quái vật nào sau đây là sản phẩm của thần thoại Hy Lạp (dựa trên sử sách) ?

Hãy chọn câu trả lời đúng!