lich-su-game-viet

Lịch sử phát triển của ngành game Việt Nam

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH LEVEL UP CÙNG THIẾT KẾ GAME
Nội dung chính
  Add a header to begin generating the table of contents

  Các tựa game nổi bật trong lịch sử phát triển của ngành game Việt Nam. Được lựa chọn dựa trên tiêu chí: “Game có chất sáng tạo và doanh thu tốt”.

  2008

  Zing Play

  lich-su-game-viet-1

  • Thể loại: Card Game Casino
  • Studio: GSN (VNG)
  • Nền tảng: PC:
  • Tình trạng: Không rõ
  2008

  2009

  Thuận Thiên Kiếm

  lich-su-game-viet-2

  • Thể loại: MMORPG
  • Studio: GSS (VNG) – Đã giải tán
  • Nền tảng: PC
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2009

  2010

  Zing Fish (My Fish)

  lich-su-game-viet-3

  • Thể loại: Farm – Simulation
  • Studio: GSN (VNG)
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2010

  2010

  Sky Garden

  lich-su-game-viet-4

  • Thể loại: Farm – Simulation
  • Studio: Firebat (VNG)
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2010

  2010

  Zing Farm

  lich-su-game-viet-5

  • Thể loại: Farm – Simulation
  • Studio: GSN (VNG)
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2010

  2011

  Ủn Ỉn

   

  lich-su-game-viet-6

  • Thể loại: Farm – Simulation
  • Studio: GSS (VNG) – Đã giải tán
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2011

  2011

  Pig Farm (Ủn Ỉn Japan)

   

  lich-su-game-viet-7

  • Thể loại: Farm – Simulation
  • Studio: GSS (VNG) – Đã giải tán
  • Nền tảng: Web (DeNA)
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2011

  2011

  Music King

   

  lich-su-game-viet-8

  • Thể loại: Music
  • Studio: Music King – Đã giải tán
  • Nền tảng: PC
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2011

  2011

  Showbiz

   

  lich-su-game-viet-9

  • Thể loại: Simulation
  • Studio: VTC Studio – Đã giải tán
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2011

  2011

  Hàng Rong

   

  lich-su-game-viet-10

  • Thể loại: Simulation
  • Studio: Firebat (VNG)
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2011

  2011

  Sắc Màu Đại Dương

   

  lich-su-game-viet-11

  • Thể loại: Farm – Simulation
  • Studio: VTC Studio – Đã giải tán
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2011

  2011

  Tour 24/7

   

  lich-su-game-viet-12

  • Thể loại: Simulation
  • Studio: VTC Studio – Đã giải tán
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2011

  2012

  Pocket Army

   

  lich-su-game-viet-13

  • Thể loại: Stategy
  • Studio: Pine Entertainment -> Tope Box
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2012

  2012

  Zombie Age

   

  lich-su-game-viet-14

  • Thể loại: Action
  • Studio: Redantz (Divmob)
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2012

  2012

  Bá Kiến

   

  lich-su-game-viet-15

  • Thể loại: Simulation
  • Studio: CamiGame – Đã giải tán
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát triển
  2012

  2012

  Đảo Rồng

   

  lich-su-game-viet-16

  • Thể loại: Farm – Simulation
  • Studio: Firebat (VNG)
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2012

  2012

  G5

   

  lich-su-game-viet-17

  • Thể loại: MMO TPS
  • Studio: VTC Studio (VTC Online) – Đã giải tán
  • Nền tảng: PC
  • Tình trạng: Ngưng phát triển
  2012

  2012

  G3

   

  lich-su-game-viet-18

  • Thể loại: RTS
  • Studio: VTC Studio – Đã giải tán
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát triển
  2012

  2012

  7554

   

  lich-su-game-viet-19

  • Thể loại: FPS
  • Studio: Emobi – Hiker
  • Nền tảng: PC
  • Tình trạng: Đang cho tải miễn phí
  2012

  2012

  Squad

   

  lich-su-game-viet-20

  • Thể loại: MMO – FPS
  • Studio: VTC Studio – Đã giải tán
  • Nền tảng: PC
  • Tình trạng: Ngưng phát triển
  2012

  2013

  Happy Me

   

  lich-su-game-viet-21

  • Thể loại: Simulation
  • Studio: GSS (VNG) – Đã giải tán
  • Nền tảng: Web
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2013

  2013

  2112

   

  lich-su-game-viet-22

  • Thể loại: Stategy
  • Studio: Emobi – Hiker
  • Nền tảng: PC
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2013

  2013

  Flappy Bird

   

  lich-su-game-viet-23

  • Thể loại: Casual
  • Studio: Dotgears
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2013

  2013

  Đại Minh Chủ

   

  lich-su-game-viet-24

  • Thể loại: Card Game Strategy
  • Studio: Hiker
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2013

  2013

  Galaxy Defense

   

  lich-su-game-viet-25

  • Thể loại: TD Strategy
  • Studio: Zonmob
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2013

  2014

  Mộng Võ Lâm

   

  lich-su-game-viet-26

  • Thể loại: MMO RPG – Strategy
  • Studio: Hiker
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2014

  2014

  Ninja Revenge

  lich-su-game-viet-27

  • Thể loại: Runner
  • Studio: Divmob
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2014

  2014

  Chiến Binh CS

   

  lich-su-game-viet-28

  • Thể loại: MMO TPS
  • Studio: Joy Entertainment – Đã giải tán
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2014

  2014

  Hell Gate

   

  lich-su-game-viet-29

  • Thể loại: Action
  • Studio: Morbling – Đã giải tán
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2014

  2015

  Petvenger

  lich-su-game-viet-30

  • Thể loại: Puzzle – Match 3
  • Studio: Amobear
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2015

  2015

  Nam Đế

  lich-su-game-viet-31

  • Thể loại: Strategy
  • Studio: Conon
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2015

  2015

  Omega

  lich-su-game-viet-32

  • Thể loại: Music RPG
  • Studio: Goya
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Không rõ
  2015

  2015

  We are Heroes

  lich-su-game-viet-33

  • Thể loại: Strategy
  • Studio: Joy Entertainment – Đã giải tán
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2015

  2015

  Tap Reborn

   

  lich-su-game-viet-34

  • Thể loại: Music
  • Studio: Amanotes
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2015

  2015

  Spring Ninja

   

  lich-su-game-viet-35

  • Thể loại: Action
  • Studio: (chưa rõ)
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2015

  2016

  Galaxy Attack: Alien Shooter

   

  lich-su-game-viet-36

  • Thể loại: Arcade
  • Studio: Onesoft
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2016

  2016

  Gungun Online: Shooting Game

   

  lich-su-game-viet-37

  • Game này mình làm ^^
  • Thể loại: Strategy
  • Studio: Vgames
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2016

  2016

  The Tailor

   

  lich-su-game-viet-38

  • Thể loại: Action – Adventure
  • Studio: EastFog
  • Nền tảng: PC (Steam)
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2016

  2016

  Toy Odyssey

   

  lich-su-game-viet-39

  • Thể loại: Action RPG – Platform
  • Studio: Hiker
  • Nền tảng: Console + PC (Steam)
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2016

  2017

  Dead Arena

   

  lich-su-game-viet-40

  • Thể loại: Action Shooting
  • Studio: G2 (VTC Intecom) – Đã giải tán
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2017

  2017

  Bomber Heroes

   

  lich-su-game-viet-41

  • Thể loại: Action
  • Studio: G2 (VTC Intecom) – Đã giải tán
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Ngưng phát hành
  2017

  2017

  Caravan War

   

  lich-su-game-viet-42

  • Thể loại: TD Strategy
  • Studio: Hiker
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2017

  2017

  Sky Dancer

   

  lich-su-game-viet-43

  • Thể loại: Runner
  • Studio: Topebox
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2017

  2017

  Heroes Infinity

   

  lich-su-game-viet-44

  • Thể loại: RPG
  • Studio: Divmob
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2017

  2017

  Not my car: Overload

   

  lich-su-game-viet-45

  • Thể loại: Racing
  • Studio: Imba (Suga)
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2017

  2017

  Face Connect – Face Dance

   

  lich-su-game-viet-46

  • Thể loại: Communication
  • Studio: Diffcat
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2017

  2018

  Super Starfish

   

  lich-su-game-viet-47

  • Thể loại: Action
  • Studio: Protostar
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2018

  2018

  Tower Defense Crush

   

  lich-su-game-viet-48

  • Thể loại: TD Strategy
  • Studio: Zitga
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2018

  2018

  Magic Tiles 3

   

  lich-su-game-viet-49

  • Thể loại: Music
  • Studio: Amanotes
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2018

  2018

  Cut It

   

  lich-su-game-viet-51

  • Thể loại: Puzzle
  • Studio: Bazooka
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2018

  2019

  Shadow of Death

   

  lich-su-game-viet-52

  • Thể loại: Action
  • Studio: Zonmob
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2019

  2019

  ZingPlay

  lich-su-game-viet-52

  • Thể loại: Casino
  • Studio: GSN (VNG)
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2019

  2019

  Nam Đế 3

   

  lich-su-game-viet-54

  • Thể loại: Strategy
  • Studio: Conon
  • Nền tảng: Mobile
  • Tình trạng: Đang phát hành
  2019
  Tương lai

  Danh sách đã hoàn tất. Nếu bạn thấy còn thêm tựa game nào xứng đáng có mặt trong danh sách trên. Hãy bình luận bên dưới nhé!

  Nếu cảm thấy bài viết có ích, hãy giúp mình chia sẻ nhé:
  ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH LEVEL UP CÙNG THIẾT KẾ GAME
  HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO CLIP
  VIỆC LÀM CHO GAME DESIGNER

  THÔNG TIN TÁC GIẢ

  thiet-ke-game

  CHRISTIAN NGUYỄN

  • Người sáng lập Thiết kế Game.
  • Công việc hiện tại: Lead Game Designer, Training, Coaching, Knowledge Management.
  • Thế mạnh: Thiết kế Game và Quản lí dự án
  • Kĩ năng bổ trợ: UI/UX Designer, Web Design, Game Trailer, Sound Design
  • Sở thích: Chơi game, thể thao, đọc sách & chia sẻ kiến thức

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  7 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Nguyễn Công Khương

  Divide and Fight. 2011
  Custom map khá thành công của bọn em được tính là 1 game k ạ?

  Baro Nguyen

  Em không rõ là do khả năng search của em hơi tệ, hay là ngành game mình kín tiếng thật, Em biết hơn một nửa số game anh kể trên, nhưng chỉ viết vài cái trong đó là game Việt. Anh có thể chia sẻ làm sao mà anh thu thập được list trên không ạ?

  Phan Đắc Sơn

  Mong là a có thêm nhiều bài viết về lịch sử ngành game hơn nữa :3

  namvu

  Tower Defense Crush của Zitga chơi thật sự rất hay