ỨNG TUYỂN THÀNH CÔNG

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận về Email của bạn
Lưu trữ CV Game Designer

LỜI NHẮN GỬI ĐẾN BẠN

  • Hồ sơ của bạn đã được Thiết kế Game gửi đến bộ phận tuyển dụng của đơn vị bạn ứng tuyển.
  • Nhà Tuyển Dụng sẽ chủ động liên hệ với bạn nếu hồ sơ của bạn phù hợp. Trong thời gian đó, bạn có thể chuẩn bị trước những kiến thức nền tảng thông qua chương trình LEVEL UP CÙNG THIẾT KẾ GAME
  • Theo các quy trình tuyển dụng thông thường. Nếu hồ sơ của bạn phù hợp, bạn sẽ nhận được liên lạc của Nhà Tuyển Dụng trong vòng 2 tuần.

    Hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé!