cac-anh-hung-hy-lap

Các anh hùng Hy Lạp

1.

Hercules là con trai của vị thần nào?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

2.

Achilles là con trai của ai ?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

3.

Nguyên nhân khiến Hercules có sức mạnh hơn người?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

4.

Điều gì được xem là chiến công hiển hách nhất của Achilles?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

5.

Người anh hùng Perseus là con trai của ai?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

6.

Perseus và mẹ bị đưa vào cái gì khi thả xuống biển?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

7.

Đâu là chiến công của Perseus?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

8.

Jason được biết đến như là?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

9.

Để tìm kiếm bộ lông cừu vàng Jason và những người đồng hành đã sử dụng phương tiện gì?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

10.

Theseus thoát khỏi mê cung của Minotaur bằng cái gì?

Hãy chọn câu trả lời đúng!