THÔNG TIN TÁC GIẢ

thiet-ke-game
  • Người sáng lập Thiết kế Game.
  • Công việc hiện tại: Product Owner, Game Designer, UI/UX Designer.
  • Thế mạnh: Thiết kế Game và Quản lí dự án.
  • Kĩ năng bổ trợ: Game UI, Web Design, Game Trailer, Sound Design.
  • Thích chơi game, thể thao, đọc sách & chia sẻ kiến thức.

CÁC KÊNH CÁ NHÂN