cac-vi-than-ai-cap

Các vị thần Ai Cập cổ đại

1.

Vị thần nào có liên quan tới việc xây dựng kim tự tháp – Huyền thoại về sự phục sinh của các Pharaoh?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

2.

Vị thần của trí tuệ, phép thuật và thường được miêu tả có chiếc đầu cò quăm là ai?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

3.

Thần Horus là con trai của ai?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

4.

Trong thần thoại Ai Cập, Montu là ai?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

5.

Vị thần được mô tả là một người phụ nữ cầm một chữ thập chìa khoá – tượng trưng cho sự trường thọ và sinh lực ?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

6.

Ác thần nào đã hãm hại rồi chặt thi thể của thần Osiris ra làm 14 mảnh, vứt khắp nơi?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

7.

Vị thần nào được người dân Ai Cập thời cổ đại biết đến với vai trò là mẹ của các nữ thần ?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

8.

Thần Maat là ai ?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

9.

Vị Pharaoh nào mang biệt danh “hiện thân của thần Amun”?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

10.

Vị Pharaoh đầu tiên là ai?

Hãy chọn câu trả lời đúng!