cac-vi-than-hy-lap

Các vị thần Hy Lạp

1.

Tên của chúa tể các vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

2.

Nữ hoàng của các vị thần là ai?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

3.

Thần ánh sáng và mặt trời là ai?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

4.

Ai được mệnh danh là thần biển?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

5.

Ai được mệnh danh là nữ hoàng thông thái?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

6.

Thần tình yêu là ai?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

7.

Ai là thần bảo hộ cho mùa màng, sinh sản và nông nghiệp?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

8.

Ai là biểu trưng cho chiến tranh, bạo lực và đổ máu?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

9.

Ai là thần của rượu và lễ hội?

Hãy chọn câu trả lời đúng!

 
 
 
 

10.

Ai được xem là sứ giả, người đưa tin cho các vị thần?

Hãy chọn câu trả lời đúng!