nhap-mon-thiet-ke-game-0

Nhập môn Thiết kế Game

1.

Công việc chính của người Thiết kế Game (Game Designer) là gì?

 
 
 

2.

Đối với người Thiết kế Game, bạn nên làm gì khi các thành viên trong nhóm gửi cho bạn ý tưởng của họ?

 
 
 
 

3.

Điều nào dưới đây không thuộc về Core Gameplay Mechanic?

Hãy chọn tất cả các đáp án đúng!

 
 
 
 

4.

Biểu đồ độ khó nào sau đây phù hợp khi cân bằng một game thể loại Match-3?

 
 
 

5.

Game nào dưới đây có phiên bản đầu tiên (First Released) phát hành sớm nhất?

 
 
 
 

6.

Ngày nào trong tuần là thích hợp để phát hành game?

 
 
 
 

7.

Nguyên nhân nào làm giảm mạnh tỉ lệ người chơi quay lại sau ngày thứ 1 (Day 1 Retention Rate) ?

Hãy chọn tất cả các đáp án đúng!

 
 
 
 
 
 

8.

Máy chơi game nào sau đây ra đời sớm nhất và trễ nhất so với các máy còn lại?

Hãy chọn tất cả các đáp án đúng!

 
 
 
 

9.

Điều nào sau đây là nguyên nhân gây giảm tỉ lệ người chơi quay lại sau ngày thứ 7 (Day 7 Rentention Rate)?

Hãy chọn tất cả các đáp án đúng!

 
 
 
 
 
 

10.

Tạo hình nào dưới đây phù hợp với mô tả:

  • Speed 3/10
  • Protection 9/10
  • Strength 7/10