Xác nhận đăng tuyển

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận về Email của bạn
Tuyển dụng Thiết kế Game

LỜI NHẮN GỬI ĐẾN BẠN

  • Hồ sơ đăng tuyển của bạn đang được kiểm duyệt.
  • Hệ thống của Thiết kế Game sẽ gửi cho bạn một Email thông báo khi hồ sơ đăng tuyển của bạn hợp lệ và bắt đầu khả dụng trên hệ thống Tìm Kiếm Việc Làm của Thiết kế Game.

Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng Thiết kế Game!