LƯU TRỮ THÀNH CÔNG

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận về Email của bạn
Hồ sơ Game Designer

LỜI NHẮN GỬI ĐẾN BẠN

  • Hồ sơ của bạn đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Thiết kế Game.
  • Thiết kế Game sẽ gửi đến bạn một Email thông báo khi thực hiện thao tác giới thiệu hồ sơ của bạn cho các Nhà Tuyển Dụng có nhu cầu.
  • Nhà Tuyển Dụng sẽ chủ động liên hệ với bạn nếu hồ sơ của bạn phù hợp. Trong thời gian đó, bạn có thể chuẩn bị trước những kiến thức nền tảng thông qua chương trình LEVEL UP CÙNG THIẾT KẾ GAME